Rotaract jest międzynarodową organizacją młodych ludzi w wieku od 18 do 30 lat, chcących zrobić coś dla innych. Członkowie Rotaractu starają się polepszyć warunki życia innych, poprzez pracę na rzecz społeczności lokalnej i udział w programach międzynarodowych. W ten sposób rozwijają swoje zdolności przywódcze i umiejętności zawodowe oraz nawiązują nowe znajomości. Rotaract to przyjaźń w działaniu i  radość działania.

Rozwój Rotaract

Rotaract rozwinął się szybko w swojej krótkiej, lecz dynamicznej historii. We wczesnych latach 60-tych, kluby Rotary na całym świecie zaczęły sponsorować uniwersyteckie grupy młodzieży jako projekty Służby Społeczeństwu. Prezydent Rotary International w latach 1967-68, Luther Hodges, wraz z Zarządem Rotary International uznali, że ta działalność klubowa mogłaby mieć międzynarodowe znaczenie i w 1968 Rotaract został zatwierdzony jako oficjalny program Klubów Rotary. Pierwszym klubem Rotaract był Rotaract Club of North Charlotte, w Północnej Karolinie w USA.Kilka dekad później program Rotaract przerodził się w prężnie działającą międzynarodową organizację mającą sieć klubów w 120 krajach i zakątkach świata. Zrzesza ponad 145 tys. członków w ponad 6 tys. klubów zorganizowanych dla ludzi (w wieku od 18 do 30 lat).

Co to jest Rotary?

Rotary jest światową organizacją humanitarną z ponad 1,2 miliona członkami zrzeszonymi w 34.500 klubach Rotary w ponad 200 krajach i regionach geograficznych.

Członkowie Rotary to mężczyźni i kobiety o różnorodnych zawodach których łączy wspólny cel uczynienia świata lepszym przez służbę humanitarną.

Celem działalności Klubów Rotary jest wspieranie i umacnianie ideału służby, jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć, a w szczególności:

  1. rozwijanie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich jako możliwości niesienia pomocy
  2. promowanie wysokich standardów etycznych w działalności zawodowej i w ramach zawodów
  3. promowania wszelkich form pracy społecznej oraz nobilitowania zawodu wykonywanego przez każdego Rotarianina jako możliwości służenia społeczeństwu
  4. stosowania ideału służby przez każdego Rotarianina w życiu osobistym, zawodowym i społecznym
  5. propagowanie zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez światową wspólnotę osób o różnych zawodach, połączonych ideałem służby.

Motto Rotary: Service Above Self (Służba ponad własne interesy).

Działalność Rotaract

Rozwijanie zdolności przywódczych: Rotaract kształtuje liderów, a liderzy tworzą silne, sprawnie działające kluby. W tym celu kluby Rotaract organizują seminaria kształtujące umiejętność porozumiewania się i publicznych wypowiedzi; dyskusje na temat efektywnego prowadzenia klubów; programy szkoleniowe dla członków zarządu; warsztaty w celu organizowania i promocji projektów działalności klubowej; spotkania informacyjne dotyczące działalności Rotaract.

Działalność na rzecz społeczności: Kluby Rotaract w danym roku rotariańskim realizują przynajmniej jeden projekt w ramach działań na rzecz polepszenia warunków życia społeczności lokalnej. Istnieją niezliczone formy takiej działalności: praca w ramach programów walki z analfabetyzmem, udział w programach zapobiegania narkomanii, szkolenie zawodowe dla bezrobotnych, pomoc w domach dzieckai żłobkach, organizowanie wycieczek i innych imprez dla ludzi starszych, sprzątanie miasta, rozbudowa terenów rekreacyjnych i inna działalność w ramach ochrony środowiska.

Rozwijanie umiejętności zawodowych: Wcześnie podejmowane decyzje mogą mieć wpływ na przyszłą karierę zawodową. Dlatego kluby Rotaract pomagają swoim członkom w dokonywaniu właściwych wyborów poprzez organizowanie seminariów w dziedzinie marketingu i zarządzania, konferencji na temat etyki zawodowej, programów planowania zawodowego oraz informowania o nowych technologiach. Bardzo pomocna jest przy tym pomoc rotarian, którzy mogą i powinni służyć członkom Rotaraktu jako prelegenci i mentorzy.

Kontakty międzynarodowe: Członkowie Rotaraktu, chcąc poznać inne kultury i przyczynić się do promowania światowego pokoju i międzynarodowego zrozumienia, podejmują przynajmniej jeden projekt działalności międzynarodowej rocznie. Ta działalność może przyjmować różne formy. Członkowie Rotaract zbierają pieniądze na pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, organizują wymiany z klubami w innych krajach, przyjmują u siebie gości z innych klubów oraz biorą udział w międzynarodowych programach rozwoju i pomocy.

Dobra zabawa: Członkowie Rotaract ciężko pracują, ale również potrafią się bawić. Organizują więc zawody, wycieczki, festiwale, imprezy sportowe itp. Często są to imprezy połączone ze zbiórką pieniędzy na działalność klubową. Cokolwiek robią, członkowie Rotaraktu wiedzą jak dobrze spędzać czas, nawiązywać nowe przyjaźnie, a przy tym czynić świat trochę lepszym.

Jeżeli chciałbyś/chciałabyś nawiązać z nami współpracę bądź chcesz dowiedzieć się czegoś o naszym klubie to prosimy o kontakt.

Napisz do nas

Kontakt